header_top

Arkiv 2014 - Årsmøde 2014 - Øst

Udskriv
 


Årsmøde 2014

Afholdes på Midtsjælland lørdag den 4. oktober.

Dagens program:

 1. 09:00 - morgenbuffet i klubhuset.
 2. 10:00 - gunstart på 9 huller.
 3. 13:00 - frokost.
 4. 14:00 - årsmøde.

De bedste hilsener

John Munthe

formand

NB: Sidste tilmelding til årsmøde 2014 er: Søndag den 28. september

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent. - bestyrelsen foreslår Niels Blok, Furesø Golf Klub
 2. Bestyrelsens beretning - herunder turneringsberetning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og godkendelse af kommende budget .
 4. Indkomne forslag.


Bestyrelsens beretning 2014.
Velkommen til årsmøde 2014, hvor 19 klubber har meldt deres ankomst.
 
 • Vi har afviklet 1073 matcher og 353 hold fra 57 klubber har deltaget i de forskellige rækker.
 •  
 • Ved sæsonstart har det knebet med at få indtastet resultatet. Matchleder Jim Christensen har ydet god service, idet JC har kontaktet holdkaptajnerne, så vi har undgået, at et hold blev nulstillet. Bestyrelsen vil gerne appellere til koordinatorerne, at det indskærpes, at resultatindtastningen sker i tide.
 •  
 • Desværre skete det igen i år, at hold blev trukket efter turneringsstart. Det positive var dog, at det i år kun drejede sig om 7 hold – sidste år var det 10 hold. Det er hamrende ærgerligt for turneringsplanlæggerne, men i lige så høj grad for de puljer som decimeres til en 3-pulje. Bestyrelsen opfordrer klubberne til at være mere præcise ved tilmeldingen. Det er bestyrelsens opfattelse, at der først og fremmest skal findes en holdkaptajn, for at forebygge disse afmeldinger.
 •  
 • Der har i år været mange henvendelser til matchleder JC – langt størsteparten fra D-hold spillere. Det skyldes sandsynligvis, at der på disse hold er mange førstegangs regionsgolfere. Langt de fleste mails omhandler vore turneringsbetingelser, som i langt de fleste tilfælde ikke er læst. Bestyrelsen opfordrer koordinatorerne til at indskærpe overfor holdkaptajnerne vigtigheden af at have læst turneringsbetingelserne. Bestyrelsens opfordring skal være at ”kommandovejen” følges: spiller, holdkaptajn, koordinator inden mail sendes til matchleder.
 •  
 • Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser fra spillere i slutspillet. Når de kommer til neutral bane, er det i mange klubber en fast kutyme, at en koordinator eller anden repræsentant fra banen byder holdene velkommen og hjælper dem tilrette. Det ville være fint, hvis alle klubber ville give den service i de højst 2 - 3 slutspilmatcher, der spilles på neutralbane. Lad os sammen gøre det lidt bedre for vore gæster.
 •  
 • I Regionsgolf Øst har bestyrelsen altid haft forslag til høring/debat på årsmøderne. I alle vitale forslag har årsmødet stort set imødekommet bestyrelsens indstilling, men i forhold til vest-afdelingerne giver det en vis træghed. Bestyrelserne i Vest-afdelingerne beslutter alt vedrørende turneringen. Vi agtede derfor, at stille forslag om vedtægtsændringer, så bestyrelsen i Øst havde samme beføjelser som i Vest. Ved nærlæsning af vore vedtægter må vi erkende, at vi - både bestyrelse og koordinatorer - har sovet godt i timen. I vedtægterne besluttet i Køge år 2009 står bl.a. i § 4 stk.1 ” Turneringsledelsen fastlægger turneringsbetingelserne i samarbejde med turneringsledelsen i Region Vest.” Fremadrettet vil bestyrelsen agere ud fra dette, men vi vil altid lytte til argumenter og debatter på årsmødet, inden vi tager beslutning.
 •  
 • Bestyrelsen i Vest sen/vet har bedt om, at vi opretter en Senior C-række, så vi kan spille om landsmesterskabet. I denne række kan der tilmeldes op til 2 hold ligesom i VC-rækken. Vest har 40 tilmeldte hold i SC-rækken. Bestyrelsen har derfor stillet forslag om oprettelse af en SC-række fra 2015.
 •  
 • Bestyrelsen indstiller, at tilmeldingsgebyret fastholdes på 500 kr. for sæson 2015. De 2 Vest-afdelinger betaler henholdsvis 400 kr. (ABCD) og 600 kr. (sen/vet). På sigt bør beløbet være ens, så det vil bestyrelsen arbejde på. Ligeledes mener vi i Øst, at Vest bør være én afdeling, så Store Bælt er den naturlige grænse for de 2 afdelinger i Regionsgolf Danmark, idet den nuværende opdeling giver Øst nogle unødvendige udgifter. Senest måtte Øst sætte 2 dage af til møder med de 2 vest-afdelinger med deraf følgende ekstra udgifter.
 • Til landsfinalen fik Regionsgolfen præmier til Landsmesteren og ”runner up” i samtlige rækker. Vinderholdene vandt et 2 dages ophold på Gut Apeldör inkl. greenfee og måltider. ”Runner up” vandt et 1 dags ophold på Gut Uhlenhorst inkl. greenfee samt frokost i klubhuset. Over alle 3 finaledage ville ”hole in one” udløse et ugeophold på hotel Tyrol i Østrig. Ingen ramte det gyldne slag, men en spiller var tæt på. Bolden ramte hulkanten, men i stedet for at gå i hul drejede bolden en rigtig nydelig hestesko. Vi har begrundet håb om tilsvarende sponsorat i 2015.
 
 • Vores sponsorkontrakt med GolfExperten udløber med udgangen af 2014. Piet Beke er Øst-bestyrelsens sponsorrepræsentant sammen med Knud Højgaard og Steen Ogstrup fra de 2 Vest afdelinger. Der arbejdes ihærdigt med at finde en ny hovedsponsor, men uden midler er det svært. De 3 bestyrelser har derfor i enighed afsat hver 10.000 kr. i budgettet for at fremme sponsorarbejdet. Dags dato er vi uden hovedsponsor til sæson 2015, men som det fremgår af regnskabet, har vi midler til fortsat at drive Regionsgolf-Danmark en rum tid, med en nødvendig egenbetaling vedrørende bespisning til Regions- og landsfinaler (her gør det mindst ondt). Sponsorudvalget har fortrøstning med hensyn til fremtiden. Skulle nogen af de tilstedeværende dog kende en mulig sponsor, skal I ikke tøve med at rette henvendelse til bestyrelsesmedlem Piet Beke. På hjemmesiden kan der klikkes på ”Bliv sponsor - for mere information klik her til sponsorbrochuren” her kan I finde relevant sponsormateriale. Til dagen har vi ladet trykke sponsormaterialet, så alle kan få et eksemplar.
 
 • Bestyrelsen har fået en henvendelse angående oprettelse af en Super-Veteran række, hvor aldersgrænsen er 70/75. I erkendelse af, at vi bliver ældre og stadig er forholdsvis friske, men ikke har den fornødne kropslige smidighed, er det for mange vanskeligt at kunne matche de ”unge” veteraner. Bestyrelsen i vest er orienteret og synes godt om ideen. Årsmødet bør derfor tage stilling til om det er et anliggende bestyrelsen, skal arbejde videre med.
 
 • Nexø var i år eneste hold fra Bornholm. Bestyrelsen har henvendt sig til de 3 bornholmske klubber i håb om, at vi kunne oprette en indledende pulje i både Senior- og Veteran rækken, men vi har kun hørt fra Nexø. Hører vi intet fra de andre klubber, vil Nexø atter være født ind i slutspillet.
 
 • 2015 Regionsfinaler i ABCD-rækkerne spilles på Trelleborg søndag den 13. september og Regionsfinaler for Senior- og Veteranrækkerne spilles fredag/  lørdag den 11./12. september. Spillested vil blive bekendtgjort, når bestyrelsen får tilbagemelding.
 
 • 2015 Landsfinaler i ABCD-rækkerne spilles i Horsens Golf Klub søndag den 20. september og Landsfinaler for Senior- og Veteranrækkerne spilles fredag/lørdag den 18./19. september i Vejle Golf Klub.
 
 • Referat fra årsmødet bliver lagt på hjemmesiden umiddelbart efter årsmødet.
 
År 2014 lægges i arkiv mandag den 20. oktober og tirsdag den 21. oktober er tilmeldingsformularen til sæson 2015 aktiv. Sidste tilmelding til sæson 2015 er mandag den 1. december.


 
 • Driftsregnskab - Perioden 01./10.-13 -30./9.-14  
            Budget Budget
  Indtægter 2013/14   2012/13   2013/14 2014/15
  Deltagergebyr 176.500           181.500           170.000 170.000
  Sponsortilskud 14.837             15.062   14.000 15.000
  Renteindtægter 341       450 400
  Bro bizz køb retur                     400      
  Tilgodehavende indbetalt            
  Afmeldingsgebyr 3.500                5.000      
               
               
  Indtægter i alt 195.178           201.962   184.450 185.400
  Udgifter            
  Regionsfinale 12.153             15.517   16.000 13.000
  Landsfinale 14.369             15.037   16.000 16.000
  Administration 7.466                7.402   8.000 9.000
  Årsmøde 8.315             17.413   16.000 12.000
  Mødeudgifter 27.379             19.560   25.000 30.000
  Repræsentation og gaver 5.495             10.802   12.000 8.000
  Rejse og kørselsudgifter note 1 31.431             25.095   35.000 35.000
  Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland 0             15.000   5.000 5.000
  Gebyrer 0                   170   0 0
  IT & hjemmeside 24.914             27.083   27.000 27.000
  Sponsorarbejde & PR 919         10.000
  Greenfee 10.790             10.543   11.000 12.000
  Kurser         12.000              8.000
  Udgifter i alt 143.229           163.622   183.000 185.000
  Driftsresultat 51.948   38.340   1.450 400
  Status             
  Saldo primo 70.436,31          
  Driftsresultat 51.948,21          
  Saldo ultimo 122.384,52          
               
               
  Note1:  Rejse- og kørselsudg til og med 30. september:      
  ØST 9432,65          
  ØST - VEST 17232,57          
  DGU 4765,51          
    31430,73          
               
               
               
               
                             Revisor         Kasserer  
                             Peter Havsteen         Susanne Munthe
 •  
 •  
 • Forslag fra bestyrelsen:
 •  
  1. Ændring af turneringsbetingelserne, således at der er ens handicap for damer og herrer til sæson 2015 jvf. EGA systemet.
   A-rækken min 4,5               nuværende min. 4,5
   B-rækken min. 11,5            nuværende min. 13 for damer og 10,5 for herrer
   C-rækken min. 18,5            nuværende min. 20 for damer og 16,5 for herrer
   D-rækken min. 26,5            nuværende min. 27 for damer og 22,5 for herrer
  2. I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste kamp i indledende runde med korrekt EGA
   handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er under handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilrunden, og går ned i handicap under slutspilrunden har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges.
  3. Nedenstående udskrives af turneringsbetingelserne:
   Kvalifikationsspillere i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken.
  4. Der oprettes en SC-række ligesom i Vest. Her kan klubben tilmelde op til 2 hold ligesom i VC-rækken.
 
Forslag fra klubberne:

Harry Dalsø, Greve Golf Klub
 1. Deltagende klubber skal tilbyde gratis træningsbolde i forbindelse med afvikling af matcher.
 2. Deltagende klubber skal tilbyde prøverunder til max. Kr. 100,- pr. deltager.
 3. Fjerner reglen om, at man ikke må benytte Caddie.

Hjortespring Golfklub:
 1. Vi foreslår, at det kommende årsmøde vedtager ændring af turneringsbetingelserne, således at singlerne afvikles som 2- eller 4-bolde.
Furesø Golf Klub:
 1. Under afsnit Turneringens gennemførelse sidste punktum:
  "Benyttes en ulovlig spiller taber holdet – udover den konkrete match (single/foursome) – alle matcher som berøres jf. bestemmelser om holdopstilling/opstillingsrækkefølge med maximale cifre”. 
  Ændres til:
  ”Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – udover den konkrete match – alle matcher med maximale cifre”.
Forslag fra Harekær Golf Klub:
 1. En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
  Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
  En spiller kan kun deltage på ét VC hold såfremt klubben deltager med 2 VC hold.
  Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.
  Note: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker. Kvalifikationsspillere i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken.
  Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.
Erstattes med

 1. For spillere i senior rækkerne gælder:
  En spiller, der har deltaget på et senior divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når senior divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
  Tilsvarende gælder, at når en spiller har spillet på et højere rangerende senior hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
  En spiller kan kun deltage på ét SB hold såfremt klubben deltager med 2 SB hold.
  Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for seniorer, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne og veteran rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne samt Danmarksturnering og Veterandivisioner i DGU regi.
   
  For spillere i veteran rækkerne gælder:
  En spiller, der har deltaget på et veteran divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når veteran divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
  Tilsvarende gælder, at når en spiller har spillet på et højere rangerende veteran hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
  En spiller kan kun deltage på ét VC hold såfremt klubben deltager med 2 VC hold.
  Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne og senior rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne samt Danmarksturnering og Seniordivisioner i DGU regi.
 2. I afsnittet ”Slutspillet” udgår følgende tekst:
  Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher.
 3. I afsnittet ”Slutspillet” erstattes følgende tekst:
  For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene. Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher.
  Erstattes med
  For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe.
   
     5. Valg til bestyrelsen:
 1. Formand John Munthe - villig til genvalg.
 2. Matchleder Jim Christensen - villig til genvalg.
 3. Suppleant Kjeld Andreasen - villig til genvalg.
 4. Revisor Peter Havsteen - villig til genvalg.

     6. Eventuelt.

 
 
Tilmelding til årsmødet - max. 2 personer pr. klub


Klubnavn og nr.:
Email til kvittering:
Navn deltager 1: DGUnr: Hcp:
Navn deltager 2: DGUnr: Hcp:Hvis man har problemer med at indsende formularen kan nedenstående benyttes:
Send til formand John Munthe
Mailadresse: munthe.patent@gmail.com ( klik på mailadressen) 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.